30 Okt. 14:00 MUZENTUIN TILBURG
 

Statement n.a.v. nieuwsbericht in Brabants Dagblad.

Afgelopen maandag 1 november is er in het Brabants Dagblad een artikel verschenen met de titel Tilburg vreesde voor rellen tijdens woonprotest: ‘We wilden de organisatie beschermen’. Met verbazing hebben wij hiervan kennis genomen en hierbij willen we graag reageren op de inhoud. Er is geen hoor en wederhoor toegepast voor dit artikel, ook al zouden de uitingen in dit artikel gebaseerd zijn op een rapport naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld in de gemeenteraad aan het gemeentelijke bestuur. Wij vinden het dan ook zorgelijk dat er sprake is van een vertekend beeld presenteren, waarbij tegengeluid ontbreekt. Zelfs wij zijn niet benaderd naar aanleiding van onze eigen bescherming.

Een dag voor de demonstratie hebben wij als organisatie te horen gekregen dat onze route door het centrum, die in overeenstemming met de gemeente tot stand was gekomen, niet door zou mogen gaan. Het zou een statische demonstratie moeten worden in de Muzentuin. Maar, na een twee uur durend gesprek met de locoburgemeester, 2 ambtenaren, de coördinator ondermijnende criminaliteit en 1 jurist van de gemeente uiteindelijk een korte looproute, die buiten het centrum plaatsvond, overeengekomen.

Tijdens dit gesprek werd ons verteld dat de gemeente signalen had ontvangen van de politie over een ‘groep mensen’ die onze demonstratie zou willen verstoren. Nadat wij duidelijk hadden gemaakt dat dit geen legitieme reden is om onze demonstratie weg te stoppen in de Muzentuin werd het over een andere boeg gegooid. Opeens was het tijdelijk blokkeren van de Cityring de reden dat wij niet het centrum in mochten. De verkeersveiligheid zou hierbij verstoord worden. Dit is iets wat bij andere demonstraties in Tilburg wel mogelijk was, maar dit argument werd weggewuifd. In het statement die de gemeente naar buiten heeft gebracht zitten onwaarheden. Er is alleen gesproken over een statische demonstratie in de Muzentuin en het Stekelenburgplein is in ieder geval niet besproken tijdens het gesprek op vrijdag.

Wij willen ook nog even stilstaan bij de signalen omtrent ‘mogelijke verstoringen’ waarvoor wij ‘beschermd’ zouden moeten worden. Naast dat bescherming nooit ter sprake is gekomen, hebben wij onszelf of onze demonstratie nooit bedreigd zien worden door andere groepen dan de gemeente. Het politiebezoek, waar ook over gesproken is tijdens de demonstratie en in het artikel, geeft blijk dat het om anarchisten gaat. Puur op basis van politieke overtuiging mensen thuis opzoeken omdat ze mee willen doen aan de demonstratie is intimidatie.. Dit is in strijd met het demonstratierecht omdat de toepassing van intimidatie door de politie juist het demonstratierecht volledig ondermijnt. Om stil te staan bij wat wezenlijk is voorgevallen is het dan ook goed om te benoemen dat anarchisten een onderdeel vormen van de woonbeweging. Alle burgers die zich geroepen voelen mee te denken over dit probleem, zijn welkom. Iets wat de gemeente zou moeten aanmoedigen in plaats van ondermijnen. Verdeel-en-heers technieken worden dus niet enkel op straat toegepast, maar worden ook toegepast bij mensen thuis. Terwijl als we even stilstaan bij wat er gebeurde na afloop, en er een spontane mars kwam vanuit onder andere het anarcho-blok ,dat wezenlijk onderdeel vormt van de demonstratie, was er enkel een strijdbare mars te zien. Geen geweld, geen prullenbakken in de fik, geen rellen. En terwijl de gemeente tijd en geld heeft ingezet om hun imago te redden voor een onbestaande bedreiging, is er nog weinig gedaan aan het woonprobleem

De gemeente is in onze mening in gebreke gebleven bij het faciliteren van deze demonstratie. In onze ogen heeft de gemeente ons veelal dwars proberen te zitten. Al weken waren we in overleg met de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Tilburg over de startlocatie en de looproute. Locaties die in eerste instantie werden afgewezen, werden op een later moment weer aangedragen. Het voelde alsof er opzettelijk verwarring gezaaid werd. Ook werd er een eis gesteld van 1 persoon sfeerbeheer per 25 mensen in de demonstratie. Iets waaraan na ons weten nog geen elke demonstratie in Nederland aan heeft moeten voldoen. De woonopstand in Rotterdam, waar 10.000 mensen op af zijn gekomen had er bijvoorbeeld rond de 50. Daarbij werd er opeens ook de dag voor de demonstratie aangegeven dat twee documenten niet naar hun maatstaven was, namelijk ons draaiboek en gedetailleerde instructies voor het sfeerbeheer. Dit is ook niet terug te vinden in het eerder genoemde artikel, waarin de gemeente enkel spreekt over 'onze bescherming'. Beide elementen worden juridische niet noodzakelijk geacht. De gemeente wilde precies weten welke stappen wij zouden ondernemen als een groep zich niet zou houden aan de regels van onze demonstratie. Vooralsnog is het natuurlijk onze verantwoordelijkheid dat er een prettige demonstratie plaatsvindt, maar de gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid in Tilburg en haar bewoners.. Iets wat in onze ogen altijd gewaarborgd kon worden vanuit onze demonstranten.

Gemeenten hebben de plicht om demonstraties te faciliteren, niet om deze tegen te werken. Gemeente Tilburg zou de tijd die zij hebben genomen om de demonstratie naar hun wensen te draaien beter kunnen gebruiken om zich in te zetten tegen het falende woonbeleid. Ze moeten zich niet bezighouden met paniekerig reageren op signalen die in tegenspraak zouden zijn met hun belangen. De gemeente zou er voor onze belangenbehartiging moeten zijn, iets wat nu nagelaten wordt. Wij blijven bij onze eis: goede huisvesting voor iedereen. Daarbij is nu de volgende eis ontstaan: ons demonstratierecht mag niet worden ingeperkt.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die aanwezig was bij de demonstratie. Wij hebben onze stem en onze overtuigingen laten horen en zullen deze dan ook telkens weer onder de aandacht blijven brengen. Er was een gevarieerde groep aan demonstranten die allemaal onderdeel uitmaakten van de beweging voor een gezonde huisvesting.

Dit was ons startschot. Het probleem is niet meteen opgelost. Hier houdt het niet op. Wij willen iedereen dan ook vragen om elke keer de maatschappelijke problemen waar je tegenaan loopt onder de aandacht te brengen. Dreigt er een huisuitzetting, dan willen wij jullie ook allemaal vragen om te helpen dit samen tegen te gaan. Solidariteit gaat ervoor zorgen dat onze eisen worden ingewilligd. Praat met elkaar over hoe we goede huisvesting kunnen realiseren. Hoe verschillend onze inzichten en oplossingen ook zullen zijn, we streven hetzelfde doel na. Wij willen in onze eigen stad geen problemen, maar enkel oplossingen. Laten we naar elkaar luisteren, elkaar helpen en onze kracht vergroten.

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. We zullen jullie spoedig informeren over het vervolg.

 
 
 
 
E-mailen
Instagram